Philip Smit (1935 – 2022)

IN MEMORIAM

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Ere-lid Scouting Heidepark

Op 4 november 2022 is Philip Smit, ere-lid van Scouting Heidepark, overleden.

Philip is geboren in 1935. Toen de oorlog begon was hij 5 jaar oud. Vanaf april 1941 is de ‘padvinderij’, zoals scouting toen nog heette, door de bezetters verboden. Na de oorlog was de padvinderij erg populair. Het aantal nieuwe leden was overweldigend. Een van deze nieuwe padvinders is Philip Smit. Vermoedelijk is hij in september 1945 Heideparker geworden en is dat zijn leven lang gebleven. 

Welp is hij maar heel kort, met 11 jaar vliegt hij over naar de troep en wordt verkenner bij de toenmalige Heidepark-ten Boomgroep. Zijn broertje Barend Smit, volgt hem enkele jaren later.

Alle stadia als verkenner doorloopt hij: zesde man, vijfde man, etc, en eindigt als PL (patrouilleleider). 

Op zijn 18de wordt hij Voortrekker en lid van de Stam ‘De Gooische Zwervers’. Zijn broer Barend, neemt rond die tijd afscheid van de padvinderij. Philip daarentegen wordt dan Vaandrig en later Hopman van de Heidepark-ten Boomgroep. In deze tijd is het ‘Flip Smit’. 

Begin jaren ’60 wordt Flip Smit ook oubaas, van de Gooische Zwervers. De oubaas is stamleider, maar ook degene die mag opdraven tijdens officiële clubaangelegenheden en feesten. 

Toen en nu nog steeds, zijn het vaak de oud leiders die ook het latere bestuur vormen. Dat geldt zeker voor Philip Smit. Vanaf de jaren ’60 is hij decennia lang voorzitter van de Heidepark(-ten Boom)groep.

Bestuurder en ‘verbinder’

In de jaren ’70 loopt het aantal padvinders terug, met name het gebrek aan leiding is nijpend. Philip is voorstander van de fusie van de Celliers-, en de Heidepark-ten Boom- en de Athabascangroep. Alle drie groepen komen voort uit de in 1932 opgerichte Heideparkgroep. Vandaar dat de naam van de ‘nieuwe’ groep Heidepark is. De fusie is in 1973 een feit. De fusie met de Athabascan is tot Philip’s spijt niet gelukt. Het is tot op de dag van vandaag een zelfstandige groep. 

Behalve voor Heidepark, was Philip Smit ook actief in allerlei andere padvinders-, en later scouting-. organisaties. Zo is hij lid van het bestuur van de Scoutshop in Hilversum; is hij district-voorzitter en later ook regiobestuurder geweest. 

Bij padvinderij blijft het niet. Hij is onder meer enige jaren bestuurslid van een Volkstuincomplex, van Woningstichting Patrimonium, lid van Rotary Club en nog veel meer.

In 1973 vindt de fusie plaats van de De Nederlandse Padvinders met het Nederlands Padvindsters Gilde, de Katholieke Verkenners en de Nederlandse Gidsen tot Scouting Nederland. Philip Smit is daar als bestuurder bij betrokken. 

Philip is ook een ‘regelaar’. Wat helpt is dat hij een geboren en getogen Hilversummer is. Hij woont en werkt nooit ergens anders dan in Hilversum. Hij is actief in zoveel organisaties dat hij zo’n beetje iedereen in Hilversum wel kent. Nou, in ieder geval weet hij bij wie hij moet zijn als er ergens iets geregeld moet worden. Philip regelt het zo dat de Heidepark een tijdelijk onderkomen krijgt als het clubhuis is afgebrand; er geld moet komen voor een nieuw clubhuis of materialen, en spant zich ook in voor de andere scoutinggroepen in het district.

Scouting in Hilversum heeft veel aan Philip Smit te danken.

Op de viering van het 90-jarig jubileum van de Heidepark afgelopen mei 2022 was Philip Smit gelukkig ook aanwezig. Onder begeleiding en met ondersteuning van een buurman en oud-padvinder. Philip is dan al een broze man, maar trots op Heidepark dat een grote en levendige scoutingvereniging is. Het zou de laatste keer zijn dat we hem ontmoeten. We zullen hem missen.

Met Philip Smit is een Heidepark-icoon heengegaan.

Geschreven door Hans van der Veen