Geschiedenis

Scouting Heidepark is een van de oudste padvindersverenigingen in Hilversum. Het is de oudste van oorsprong christelijke padvindersclub. In mei 1932 vindt de eerste bijeenkomst plaats bij Willem ten Boom, predikant en geleerde. Hij wil een aantal jongens kennis laten maken met de padvinderij en heeft daarom voor deze bijeenkomst ook Hopman Kaajan uit Utrecht uitgenodigd. Ten Boom woont in het grote huis aan de Surinamelaan 15 in Hilversum.

Van die eerste bijeenkomst bestaan alleen nog maar de verhalen van de jongens die er toen bij waren. Scouting Heidepark heet aanvankelijk Troep III. Er was dus al een Troep I, het huidige Zuiderkruis en een Troep II.

Troep III heet vanaf circa 1934 Heidepark. Die naam is gekozen omdat het eerste clubhuis op het Landgoed Heidepark aan de Soestdijkerstraatweg stond. Dat clubhuis was het leegstaande (water)pomphuis waarin vroeger het water voor het Landhuis werd opgepompt. Villa en pomphuis hebben plaatsgemaakt voor het Astmacentrum. In 1939 bestaat de groep uit drie hordes, twee troepen en een stam. De grootte is aanleiding de groep te splitsen, zo ontstaat in 1938 de Celliersgroep. Bij de Heidepark werd in 1935 ook een Stam van jong volwassen scouts opgericht: de Gooische Zwervers.

Tijdens de oorlog wordt er ondanks een verbod in april 1941 zo goed en zo kwaad als dat gaat doorgedraaid onder de naam De Woudlopers. Ook vochten meerdere scouts mee in het verzet. Stamhut het Behouden Huys dient als uitvalsbasis en onderduikadres. Zo verbleven twee joodse jongens er maanden lang in het geheim. Na de oorlog maken de groepen net als de hele padvinderij een enorme bloei door.

Uit de Heidepark komt dan opnieuw een nieuwe groep voort de Ten Boomgroep. Uit de Celliers komt de Athabascan voort. Begin jaren vijftig is de Athabascan nog enkele jaren opgegaan in de Rudyard Kiplinggroep, een van oorsprong Leger des Heilsgroep. Maar na drie jaar komt de naam Athabascan toch weer terug. Die groep bestaat nog steeds.

Na de bloei in de tweede helft van de jaren veertig en begin jaren vijftig gaat het in de jaren zestig en zeventig bergafwaarts met de padvinderij. De Ten Boom en Heidepark fuseren tot de Heidepark-ten Boomgroep. En in de eerste helft van de jaren zeventig fuseert de Heidepark-ten Boom met de Celliersgroep. Gekozen is toen voor de oorspronkelijke naam: Heideparkgroep.

In 1972 zijn de ‘padvinderszuilen’ samengevoegd in één organisatie Scouting Nederland.

Na het afbranden van diverse clubhuizen en veel verhuizingen en noodoplossingen in de jaren ’90 verrijst in 1999 en nieuw clubhuis aan de Anton Philipsweg 2a. Dit clubhuis zou “De Uitkijk” heten. In 2000 winnen de verkenners de Districts Wedstrijden (DSW) en gaan op zomerkamp naar de Ardennen. In 2015 moest de Heidepark opnieuw verhuizen. Zij vertrokken naar de Weg over Anna’s Hoeve.Omdat het nieuwe clubhuis nog niet stond, werden de opkomsten een tijdje gedraaid vanuit een in-elkaar-geklust containerclubhuis.

Na een half jaar betrok Heidepark het nieuwe clubhuis “Bergzicht”, een verwijzing naar de vlakbij gelegen berg van Anna’s Hoeve. Sinds de zomer van 2017 bezet kinderopvang Bink het clubhuis doordeweeks.

Voor meer informatie over de geschiedenis van Scouting Heidepark en andere Scouting Groepen in Hilversum verwijzen wij u door naar Oud Bruin.

De hele geschiedenis van Scouting Heidepark is ook te koop in een mooi geïllustreerd boek! Dit boek is voor 5 euro te koop bij de leiding. Voor meer informatie hier over, stuur een e-mail naar dit adres.